Waxaad caawin kartaa in bulshadaadu ahaato amaan adiga oo uga soo warbixinaya dembiga adiga oo aan isa sheegin ama dabeecadaha laga shakiyi karo qaabkaan ku warbixinta oline-ka. Xasuuso, macluumaad yar oo kastaa wax buu tarayaa – waxaad hayn kartaa macluumaadka maqan kaas oo caawimaya xalinta dembiga!

Ka qayb gal kumaankun dad ah ee WA kuwaas oo la soo xiriiray Dembi Joojiyayaasha si ay u soo gudbiyaan macluumaad wax ku oolla kaas oo caawimaya Booliiska WA si loo baaro dembi. Haddii kale, waxaad kaloo wici kartaa Khadka hotline-ka lacag la’aanta ah, 1800 333 000, si aad u warbixiso.