Quý vị có thể giúp làm cho cộng đồng của mình an toàn hơn bằng cách trình báo ẩn danh hoạt động phạm tội hay hành vi khả nghi trong mẫu thông tin trình báo trực tuyến này. Xin nhớ, mỗi mẩu thông tin đều hữu ích – quý vị có thể có mẩu thông tin khuyết thiếu giúp phá án!

Hãy tham gia cùng hàng ngàn người dân Tây Úc, những người đã liên lạc với Crime Stoppers để trình báo các thông tin quý giá giúp Cảnh sát Tây Úc điều tra tội phạm. Một cách khác là quý vị còn có thể gọi đường dây nóng miễn phí của chúng tôi, 1800 333 000, để trình báo.