شما می توانید با گزارش فعالیت های جنایی یا رفتارهای مشکوک به صورت ناشناس در این فرم گزارش آنلاین به امن نگهداشتن جامعه خود کمک کنید. به یاد داشته باشید که هر گونه اطلاعاتی کمک خواهد کرد – شما ممکن است حلقه مفقوده ای را در اختیار داشته باشید که به حل یک جرم کمک می کند! به هزاران نفر از ساکنان ایالت وسترن استرالیا بپیوندید که برای گزارش اطلاعاتی با ارزش که می تواند در انجام تحقیقات درباره جرائم به پلیس وسترن استرالیا کمک کند با Crime Stoppers تماس گرفته اند. متناوباً شما می توانید برای گزارش دادن با خط ویژه تلفن ما به شماره
000 333 1800 تماس بگیرید.